Ακολουθήστε μας στο

logo_ue logo_regione

logo-corfilac

LIFE17 NAT/IT/000565 ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ

Coastal dune habitats, sublittoral sandbanks, marine reefs: conservation, protection, and threats mitigation

strategia

σύνοψη του έργου

Το πρόγραμμα LIFE + είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης.

Η συνιστώσα «Φύση & Βιοποικιλότητα» στοχεύει στη διατήρηση σπάνιων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, προστατεύοντας περίπου 27.000 επίγειους και θαλάσσιους χώρους.

  Κύρια δεδομένα του έργου

  • Όνομα έργου: LIFE17 NAT/IT/000565 CALLIOPE
  • Διάρκεια: 5 χρόνια
  • Έναρξη: 2018, Σεπτέμβριος
  • Τέλος:2023, Σεπτέμβριος
  logo-Life

  “With the contribution of the LIFE financial instrument of community LIFE17NAT/IT000565”

  logo-2000

  ‘Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all’.

logo-corfilac

LIFE17 NAT/IT/000565 ΚΑΛΛΙΟΠΗΣtorna all'inizio del contenuto